Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia Čítanosť
IEEE Day 2019 by Student Branch TUKE - World Robotic Olympiad 23. september 2019 6062
iLAB vybavený IEEE vakmi 24. jún 2019 9488
Successfully defended dissertation - Quality-Enabled Decentralized IoT Architecture for Efficient Resources Utilization - Mocnej 23. máj 2019 3095
Visit of dr. Ray Zhong from University of Auckland 16. apríl 2018 4135
TUKE Open Door Day 2017 - IEEE Student Branch Activity 28. október 2017 34776
IEEE day 2017 - prezentácia StartUpov počas otvorenia UVP Technicom 3. október 2017 6054
IBM prednaska RVS - Imrich - IEEE day 20117 28. september 2017 5891
IEEE Student Branch aktivita - Robotický Battle 2017 - Gymnázium Alejová - prezentovali sme KKUI 6. jún 2017 6561
IEEE Student Branch aktivita - Noc múzeí a galérií 2017 - prezentovali sme KKUI 17. máj 2017 5186
IBM prednáška PMQ - IEEE Student Branch aktivita 4. máj 2017 4676
ControlSystems prednáška - Industrial IoT - IEEE Student Branch aktivita 28. apríl 2017 5682
3. exkurzia a workshop študentov SPŠE - 12.04.2017 - IEEE Student Branch aktivita 12. apríl 2017 6008
IBM prednáška IoT+SCRUM - IEEE Student Branch aktivita 30. marec 2017 5205
IEEE CS valná hromada a student branch worshop v Prahe 10. december 2016 7330
2. exkurzia a workshop študentov SPŠE - 14.12.2016 - IEEE Student Branch aktivita 14. december 2016 5434
1. exkurzia a workshop študentov SPŠE - 12.12.2016 - IEEE Student Branch aktivita 12. december 2016 4709
Robotic Show 2016 v Košiciach a Inteligentné systémy - IEEE Student Branch aktivita 22. november 2016 8467
Prednáška IBM na tému Design & Thinking, Bluemix, SCRUM - riešenia pre priemysel - IEEE Student Branch KKUI aktivita 15. november 2016 6424
IBM TechTalks Košice - Watson and Cognitive Computing - IEEE Student Branch aktivita 29. november 2016 7885
Deň otvorených dverí TUKE 2016 - Inteligentné systémy - IEEE Student Branch aktivita 4. november 2016 4654
Sunday the 21st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.