• spolupráca s U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • konferencia APMS v Japonsku
 • IBM Slovensko, spol. s r.o. - future of IT seminár
 • kolektív laboratória IKS na kolene
 • Socialbakers a.s. - SCRUM seminár
 • ocenenie práce pani profesorky Zolotovej
 • študentské exkurzie a prezentovanie KKUI
 • zasnežené Košice z laboratória IKS
 • GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. - MES seminár
 • doktorand Tomáš Lojka - cena rektora
 • IEEE kongres v Záhrebe
 • kolektív IKS na bowlingu
 • projektová spolupráca s U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • zahraničná stáž v Socialbakers a.s.
 • návšteva KRIS na Žilinskej univerzite
 • IBM Slovensko, spol. s r.o. - Big Data seminár
 • exkurzia v U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • IBM Slovensko, spol. s r.o. - IoT seminár
 • doktorandské promócie - Kubičko, Miháľ, Štofa
spolupráca s U. S. Steel Košice, s.r.o.1 konferencia APMS v Japonsku2 IBM Slovensko, spol. s r.o. - future of IT seminár3 kolektív laboratória IKS na kolene4 Socialbakers a.s. - SCRUM seminár5 ocenenie práce pani profesorky Zolotovej6 študentské exkurzie a prezentovanie KKUI7 zasnežené Košice z laboratória IKS8 GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. - MES seminár9 doktorand Tomáš Lojka - cena rektora10 IEEE kongres v Záhrebe11 kolektív IKS na bowlingu12 projektová spolupráca s U. S. Steel Košice, s.r.o.13 zahraničná stáž v Socialbakers a.s. 14 návšteva KRIS na Žilinskej univerzite15 IBM Slovensko, spol. s r.o. - Big Data seminár16 exkurzia v U. S. Steel Košice, s.r.o.17 IBM Slovensko, spol. s r.o. - IoT seminár18 doktorandské promócie - Kubičko, Miháľ, Štofa19
image slider by WOWSlider.com v8.6

Centrum Inteligentných Kybernetických Systémov (CIKS) - Center of Intelligent Cybernetic Systems (CICS) tvorí výskumná skupina ľudí a ich aktivít hlavne v laboratóriách v rámci Centra aplikovanej kybernetiky KKUI FEI Technickej univerzity v Košiciach so sídlom na Vysokoškolskej 4 v Košiciach. Laboratória CIKS slúžia hlavne na praktickú realizáciu bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, výskumných úloh a spoluprácu s praxou. Hlavnou črtou skupiny sú reálne riešenia aplikovanej informatiky a kybernetiky s podporou umelej inteligencie:

 • Smart/Inteligentný priestor
  • interakcie a interoperabilita človek - systém (health, robot, industry),  t.j. human-cyber-physical systems
  • Operator 4.0, Caregiver 4.0 (X.0)
  • multimodálna lokalizácia, navigácia a kooperácia robotov a okolia (human, physical, cyber)
 • Smart/Intelligent Edge/Fog/Cloud
  • edge anabled  monitorovanie domácej zdravotnej a sociálnej starostlivosti s prepojením na inteligetný pristor a cloudovú podporu, personalizovaná kvalita starostlivosti - Caregiver 4.0
  • servisne orientované architektúry - smart/intelligent gateway, senzorové siete, edge-pervasive - ubiquitos computing, IoT edge riešenia
  • weareable devices
 • Industry 4.0/Smart Industry - v aplikačných oblastiach  Smart Living, Smart Health, Smart Manufacturing,Smart City and Transport ...
  • internet vecí a všetkého (IoT, IoE, IIoT), aplikačné komunikačné protokoly (MQTT, DDE, OPC), architektúry I4.0, integrácia a prepájanie platforiem, inteligentné sieťové kybernetické systémy, kyber-fyzikálne systémy
  • rozšírená a mixovaná realita, mobilné a webové riešenia a rozhrania
  • cloudové služby,  strojové učenie, analýza dát, big data
 • individuálna a kolektívna inteligencia, robotika - inteligentná, kognitívna, multiagentová, cloudová, kolaboratívna
 • počítačové videnie - základné a pokročilé spracovanie obrazov, 3D zber a zobrazovanie
 • interakcie a hry v inteligentnej rehabilitácii - čiastočne
 • supervízne riadenie a zber dát (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition), vizualizácia procesov a používateľské rozhrania systémov (HMI – Human Machine Interface), simulácia, plánovanie a riadenie procesov, systémov (MES, MPS, OPS), informačné portály, reálne a historické databázy, priemyselná informatika.     

 

loga

logonadaciaTB

CIKS spolupracuje s poprednými firmami a využívame najnovšie IKT a kybernetické technológie od lídrov v daných oblastiach, bežiacich na výkonnom hardvérovom a sieťovom vybavení v laboratóriách.

 

 FB KKUI    LIKS YT  WWW KKUI


Monday the 15th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.