• spolupráca s U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • konferencia APMS v Japonsku
 • IBM Slovensko, spol. s r.o. - future of IT seminár
 • kolektív laboratória IKS na kolene
 • Socialbakers a.s. - SCRUM seminár
 • ocenenie práce pani profesorky Zolotovej
 • študentské exkurzie a prezentovanie KKUI
 • zasnežené Košice z laboratória IKS
 • GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. - MES seminár
 • doktorand Tomáš Lojka - cena rektora
 • IEEE kongres v Záhrebe
 • kolektív IKS na bowlingu
 • projektová spolupráca s U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • zahraničná stáž v Socialbakers a.s.
 • návšteva KRIS na Žilinskej univerzite
 • IBM Slovensko, spol. s r.o. - Big Data seminár
 • exkurzia v U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • IBM Slovensko, spol. s r.o. - IoT seminár
 • doktorandské promócie - Kubičko, Miháľ, Štofa
spolupráca s U. S. Steel Košice, s.r.o.1 konferencia APMS v Japonsku2 IBM Slovensko, spol. s r.o. - future of IT seminár3 kolektív laboratória IKS na kolene4 Socialbakers a.s. - SCRUM seminár5 ocenenie práce pani profesorky Zolotovej6 študentské exkurzie a prezentovanie KKUI7 zasnežené Košice z laboratória IKS8 GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. - MES seminár9 doktorand Tomáš Lojka - cena rektora10 IEEE kongres v Záhrebe11 kolektív IKS na bowlingu12 projektová spolupráca s U. S. Steel Košice, s.r.o.13 zahraničná stáž v Socialbakers a.s. 14 návšteva KRIS na Žilinskej univerzite15 IBM Slovensko, spol. s r.o. - Big Data seminár16 exkurzia v U. S. Steel Košice, s.r.o.17 IBM Slovensko, spol. s r.o. - IoT seminár18 doktorandské promócie - Kubičko, Miháľ, Štofa19
image slider by WOWSlider.com v8.6

Výskumná skupina Inteligentné Kybernetické Systémy (IKS) a jej laboratória sú súčasťou Centra aplikovanej kybernetiky KKUI FEI Technickej univerzity v Košiciach. Jej laboratória slúžia hlavne na praktickú realizáciu bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, výskumných úloh a spoluprácu s praxou. Hlavnou črtou skupiny sú reálne riešenia aplikovanej informatiky a kybernetiky s podporou umelej inteligencie:

 • Industry 4.0/Smart Industry - v aplikačných oblastiach  Smart Living, Smart City and Transport, Smart Health, Smart Manufacturing, ...
  • internet vecí a všetkého (IoT, IoE, IIoT), aplikačné komunikačné protokoly (MQTT, DDE, OPC), architektúry I4.0, integrácia a prepájanie platforiem,inteligentné sieťové kybernetické systémy, kyber-fyzikálne systémy,
  • rozšírená realita, mobilné a webové riešenia a rozhrania,
  • cloudové služby,  strojové učenie, analýza dát, big data,
 • individuálna a kolektívna inteligencia, robotika - inteligentná, kognitívna, multiagentová, cloudová, kolaboratívna,
 • interakcie a hry v inteligentnej rehabilitácii,
 • počítačové videnie - základné a pokročilé spracovanie obrazov,
 • supervízne riadenie a zber dát (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition), vizualizácia procesov a používateľské rozhrania systémov (HMI – Human Machine Interface), simulácia, plánovanie a riadenie procesov, systémov (MES, MPS, OPS), informačné portály, reálne a historické databázy, priemyselná informatika.     

 

spolupraca

 

Skupina spolupracuje s poprednými firmami a využívame najnovšie IKT a kybernetické technológie od lídrov v daných oblastiach, bežiacich na výkonnom hardvérovom a sieťovom vybavení v laboratóriach.

 

 FB KKUI    LIKS YT  WWW KKUI


Monday the 23rd. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.