Dizertačné práce

Dizertačné práce – školiteľka prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

 Obhájené:

 1. Ing. Tomáš Lojka, PhD. - Service oriented architecture for data acquisition & remote control – smart IIoT gateway - 2017
 2. Ing. Peter Michalik, PhD. - Návrh metodiky pre podporu vhodných riešení dátovej analýzy - 2016
 3. Ing. Roman Mihaľ, PhD. - Manažment incidentov ako podpora rozhodovania a riadenia v systémoch SCADA/HMI - 2015
 4. Ing. Ján Štofa, PhD. - Procesné modelovanie a jeho vplyv na stratégiu riadenia podniku so zreteľom na aspekt bezpečnosti vo vzájomnej interakcii so sociálnym webom - 2015
 5. Ing. Peter Kubičko, PhD. - Referenčný rámec pre rozvoj inovácií a jeho integrácia do podnikovej architektúry - externe – 2015
 6. Ing. Rastislav Hošák, PhD. - Príspevok k návrhu informačno-riadiacich systémov strednej úrovne riadenia s využitím procesného modelu – 2012
 7. Ing. Miloš Pavlík, PhD. - Bezpečnosť SCADA systémov postavených na báze virtualizačných technológií - 2012      
 8. Ing. Marián Bakoš, PhD. - Príspevok k segmentácii obrazov použitím deformovateľných modelov a kombinovaných metód ich inicializácie - 2012
 9. Ing. Peter Karch, PhD. - Moderné prístupy v segmentácií obrazov s dôrazom na Graph cut metódu - 2011
 10. Ing. Erna Demjén, PhD. - Segmentácia obrazov vláknitých objektov použitím modelov na báze minimalizácie energie - 2009

Riešené:

 1. Ing. Martin Miškuf - Analýza dát s využitím metód strojového učenia v kontexte Internetu všetkého
 2. Ing. Jozef Mocnej  - A decentralised IoT Architecture for the Efficient Utilisation of Available Resources
 3. Ing. Norbert Ferenčík - Interakcie v inteligentnom rehabilitačnom priestore
 4. Ing. Erik Kajáti - Kyber-fyzikálne systémy - Industry 4.0, priemyselný internet všetkého
 5. Ing. Miroslav Jaščur - Kolektívna inteligencia v inteligentných kybernetických systémoch
 6. Ing. Miloš Ľos - externe - Podnik ako systém z pohľadu riadenia a organizovania ľudských zdrojov
 7. Ing. Anna Novická - prerušené
 8. Ing. Daniel Lorenčík - externe - prerušené
Sunday the 29th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.