Týdeň vedy a techniky - najlepšia doktorandská práca TUKE - Jozef Mocnej

Vytlačiť
Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE v rámci „Týždňa vedy na Slovensku“, konanú dňa 6.11.2018

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlásilo na Slovensku „Týždeň vedy na Slovensku v r. 2018“. Na Technickej univerzite v Košiciach sa v rámci tohto týždňa na TUKE uskutočnila súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu, kde denní doktorandi z jednotlivých fakúlt odprezentovali svoje práce. Komisiu tvorili prodekani fakúlt pre vedu a doktorandské štúdium. Práce, boli hodnotené po obsahovej (vedeckej) stránke, ako aj z pohľadu kvality a dizajnu. Komisia vybrala zo 16-ich prezentovaných prác tieto 4 najlepšie: http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/vysledky-sutaze-o-najlepsiu-doktorandsku-pracu-v-ramci-tyzdna-vedy-na-slovensku-2018

Po vedeckej stránke bol ako najlepší na TUKE vyhodnotený náš doktorand:
Ing. Jozef Mocnej - FEI KKUI - téma: Quality-Enabled IoT Architecture for Efficient Resources Utilization
Školiteľka : prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

TyzdenVedy2018-DZP-Mocnej-najlepsi

Sunday the 21st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.