Časopis ATP Journal - Analýza trhu - Priemysel 4.0 a KKUI

Vytlačiť

Napísali o KKUI a aj o nás v publikácii Analýza trhu - Priemysel 4.0

Časopis ATP Journal vydal publikáciu Analýza trhu - Priemysel 4.0, kde je aj kapitola Priemysel 4.0 na vysokých školách – Slovenské univerzity a začlenenie Priemyslu 4.0 do ich vzdelávacích, vedeckých a výskumných aktivít. 

O Technickej univerzite v Košiciach - o nás, napísali toto:

"Asi najkomplexnejší prístup k Priemyslu 4.0 majú na Technickej univerzite v Košiciach na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky. Katedra pod vedením prof. Ing. Petra Sinčáka, CSc., si koncept Priemysel 4.0 stanovila ako vážnu prioritu vzdelávania, výskumu a vývoja. Mnohé prvky Priemyslu 4.0 sa už nejaký čas vyučujú na predmete architektúra priemyselných informačných systémov. Od školského roka 2016/2017 sa otvárajú dva úplne nové predmety zamerané výlučne na koncepciu Priemysel 4.0, a to Industry 4.0 a inteligentné systémy a internet vecí. Dovedna sa od jesene 2016 vyučuje na katedre pätnásť predmetov s užším alebo voľnejším prepojením na Priemysel 4.0 (multiagentové a sieťové riadiace systémy, aplikácie cloudových technológií, webové technológie a ďalšie). ATP-analyzaTrhu

Katedra je mimoriadne aktívna aj na poli výskumu, vývoja a spolupráce s komerčnými firmami. Jej Laboratórium inteligentných kybernetických systémov pod vedením prof. Ing. Ivety Zolotovej, CSc., sa primárne zaoberá získavaním dát, riadením systémov a analytikou. Venuje sa výskumu v mnohých oblastiach, ako sú smart living, inteligentný priestor, smart výroba, kolektívna inteligencia, počítačové videnie a ďalšie. „Tieto témy sa stávajú čoraz aktuálnejšími, keďže nové kyberneticko-fyzikálne systémy produkujú dáta, ktoré doteraz neboli dostupné. Internet vecí otvára brány novej ére informačno-riadiacich systémov. Pritom pri zvládaní náporu dát treba prekonať výzvy pri ich efektívnom získavaní, voľbe vhodných analýz a produkcii vhodných výsledkov. Náš tím sa domnieva, že kľúčom k riešeniu je využitie cloudových technológií,“ hovorí I. Zolotová.

V priemyselnej sfére laboratórium už nejaký čas spolupracuje s tamojšou oceliarňou U. S. Steel. Jeho tím sa v poslednom období podieľal na inovácii procesov vo fabrike. V kooperácii s technickými oddeleniami oceliarne sa tam realizovali tri významné inovačné projekty – univerzálny komunikačný modul ako náhrada prenosných terminálov, inšpekčná kontrola žeriavov pomocou čítačiek čiarového kódu a použitie čítačiek čiarového kódu pri sledovaní toku rozpracovanej výroby. Úzka spolupráca prebieha aj s technologickým gigantom IBM; na katedre sa využíva inteligentný expertný systém IBM Watson a cloudové aplikácie. V polovici februára získalo laboratórium výskumný grant v hodnote 20 000 USD od spoločnosti Microsoft, ktorý mu zabezpečil prístup na cloudovú výpočtovú platformu Microsoft Azure. Živá kooperácia je aj s ďalšími firmami ako T-Systems Slovakia, Control System z Brezna (smart kyberneticko-fyzikálne systémy a priemyselný internet vecí (IoT), BSH Michalovce (inteligentné prepojenie domácich spotrebičov), Betamont Zvolen (inteligentné dopravné systémy), GETRAG Ford, FPT Slovakia či Cisco."

 

 

Sunday the 21st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.