Máme víťaza TSSK Hackathonu 2016 - Filip Hudzík

Vytlačiť

Filip Hudzík - študent 2. ročníka bakalárskeho štúdia Inteligentných systémov a člen našej skupiny Inteligentných kybernetických systémov

bol členom 3 členného tímu z FEi TUKE, ktorý vyhral

1. miesto na najväčšom slovenskom hackathone!!!

Ich projekt s názvom PineApple bol na tému IoT a Smart City a riešil meranie kvality a znečistenia ovzdušia pomocou IoT zariadení.

TSSK hackhatonľ2016

Filip Hudzík (Inteligentné systémy)

 a Veronika Matejová (Počítačové modelovanie), Marek Haluška (Informatika) po prevzatí ceny.

Hurá a blahoželáme 1. miestu na T-systems Hackathone 2016 v Košiciach!

Sunday the 21st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.