Internet of EveryThings - úvodný kurz CISCO - certifikovali sme sa

Vytlačiť

 

Certifikovali sme sa a získali aj školiace práva na kurz CISCO - Úvod do Internetu všetkého IoE  

https://www.netacad.com/courses/intro-internet-of-everything/

- Papcun, Zolotová, Novická, Lojka, Mocnej, Miškuf, Puheim.

 

Kurzom prešli aj všetci študenti predmetu Architektúry priemyselných informačných systémov

a ďalší študenti, ktorí prejavili záujem.

 

Clipboard01

Na fotke z ľava Miškuf, Puheim, Mocnej, Papcun, Lojka, Novická, Zolotová

Clipboard02

Fotky z certifikačnej skúšky

 

 

 

 

Sunday the 21st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.