Ukončili sme projekt - Quo Vadis Industry 4.0?

Nadácia Tatrabanky - grantový program Kvalita vzdelávania 2017 logoNTB 

Koncom roka 2017 sme ukončili projekt s názvom Quo Vadis Industry 4.0?, zo získaného grantu 4000 eur spomedzi 76 podaných žiadostí z Nadácie Tatrabanky.
Boli sme aj ocenení zverejnením výsledkov aj nášho projektu v oficiálnej tlačovej správe nadáciou.

 UkoncenieProjektuQuoVadisIndustry4.0-NadaciaTatrbanky

Riešitelia projektu: Zolotová, Papcun, Bundzel, doktorandi - Lojka, Miškuf, Kajáti, Ferenčík a študenti - Cabadaj, Sedlák a ďalší študenti.

Prínosom projektu je aj kúpa dvoch robotov TurtleBot3 - Waffle a Burger. Študenti a uchádzači o štúdium príďte medzi nás na KKUI a pracujte aj vy s nimi na projektoch.

Študujte študijné programy Inteligentné systémy alebo Aplikovaná informatika/Umelá inteligencia.

 FacebookGroup -SmartIndustryTUKE  Moodle-Industry 4.0 - 2

 Quovadis2 

 

 

Erasmus+ mobility University of Auckland, Nový Zéland

 

Výskumné pobyty University of Auckland, Nový Zéland

 

Január/Február 2018: uskutočnili sme 3 výskumne pobyty, počas ktorých sme sa dostali na druhú stranu zemegule. Doktorandi Erik Kajáti, Martin Miškuf a doktor Peter Pacun pocestovali na Nový Zéland, do výskumnej skupiny Intelligent and Interoperable Manufacturing Systems (IIMS) profesora Xun William XU z University of Auckland. Členovia skupiny Inteligentných kybernetických systémov prezentovali svoje výskumne zameranie, projekty a možnosti spolupráce s KKUI, TUKE. Tieto pobyty sa podarilo realizovať vďaka programom Erasmus+ a Nadácie Tatrabanky: program Študenti do sveta. Prikladáme aj zopár fotiek z tohto výskumného pobytu.

 

IMG 20180207 140938-2000

Doktor Peter Papcun odprezentoval KKUI, naše výskumné projekty a možnosti spolupráce.

IMG 1404-2000

Doktorand Martin Miškuf prezentoval výsledky svojej dizertačnej práce.

IMG 20180205 161128-2000 IMG 20180205 161246-2000

S výskumnou skupinou IIMS nás spája viacero vedeckých tém

ako napríklad Industy 4.0 a Operátor 4.0, ktoré nám boli prezentované v laboratóriu LISMS.

IMG 20180122 195115-2000

Profesor Xun W. XU a doktor Ray Y. Zhong z University of Auckland na spoločnom stretnutí s doktorandami KKUI.

 

A ešte morský pozdrav pre KKUI z Aucklandu na Novom Zélande!!!

Morsky pozdrav KKUI z NZ-1 Morsky pozdrav KKUI z NZ-2

Európske dialógy v Budapešti a naši prváci

Inšpirujte sa aj "mladí" študenti a aj uchádzači o štúdium!!!

Naši 3 prváci bakalár

Nikolas Bedruň&Maroš Hliboký&Matej Vasilko z programu Inteligentné systémy 

boli v Budapešti na EÚ dialógy na tému Industry 4.0.
Našu facebookovú skupinu Industry 4.0 našli organizátori na webe, pozývali hlavne študentov na akciu, dali sme im info a podarilo sa! Viacerí prváci sa prihláslili sa, traja boli vybraní, získali finančnú dotáciu, reprezentovali KKUI a nabrali medzinárodné skúseností...

Trosku oneskorene, ale predsa ešte zopár fotografií z akcie:  

logofotkygoogle

BudapestI40-1 BudapestI40-2

 

 BudapestI40-3

BudapestI40-4 BudapestI40-5

 

 

2. miesto - Živé IT projekty 2018 - naši KKUI študenti

Živé IT projekty 2018!

Tento rok sa projektov zúčastnila prvýkrát povinne aj KKUI so študijným programom Inteligentné systémy, výberovo aj študijný program Hospodárska informatika. Mentorkou za KKUI bola prof. Iveta Zolotová.

Z KKUI sme mali sme 6 tímov s témami:
    Smart Blinds - Global Logic
    Week Reports - T-Systems Slovakia
    AI receptár - Hotovo
    Hlasové ovládanie medicínskych prístrojov - Siemens Healthineers
    Využitie Force feedback rukavíc v Augmented/Virtual/Mixed - Siemens Healthineers
    Vizualizácia činnosti genetického algoritmu – pedagogický nástroj - Siemens Healthineers

Dňa 24.1.2018 boli na TUKE verejné prezentácie s porotou z komerčného prostredia. KKUI študenti z počtu 37 všetkých tímov z KPI+KKUI+UPJŠ získala 2. miesto a jeden ďalší tím bol v užšom výbere.

2. miesto získala téma Využitie Force feedback rukavíc v Augmented/Virtual/Mixed a tím v zložení:
študenti IS - Róbert Baláž, Matej Kvetko, Ján Cabadaj,  Damián Sedlák; konzultant z Siemens Healthineers - Marián Onder }na spodnej fotografii) a mentorka z KKUI

 
 2. miestoRukavica

2.miesto-rukavice-cely-tim

 

V užsom výbere bola aj téma Smart Blinds a tím v zložení:
študenti IS - Ivan Vojtko, Ema Rošková, Štefan LabbanczIgor Marga; konzultant z Global Logic - Miloš Radačovský (absolvent KKUI), mentorka KKUI

Ďalšie podrobné informácie, videozáznam, fotografie, prezentáci nájdete na https://kpi.fei.tuke.sk/sk/zive-it-projekty-2018-vyhercovia.
Tešíme sa a  blahoželáme víťazom a všetkým za výbornú prácu a reprezentáciu!

 

 

Boli sme v Londýne na medzinárodnej konferencii

 

Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii
AUTOMATIC CONTROL, SOFT COMPUTING and HUMAN-MACHINE INTERACTION (ASME '17)
organizovanou WSEAS - World Scientific and Engineering Academy and Society
a uskutočnenie meraní a prvotné testovanie výstupov projetku CHECkuP - Cognitive HEalthCare Platform

 

V dňoch 26.10-06.11.2017 Martin Miškuf spolu s Erikom Kajátim vykonali pracovnú cestu do Londýna, Veľká Británia. Aktívne sa zúčastnili medzinárodnej konferencie AUTOMATIC CONTROL, SOFT COMPUTING and HUMAN-MACHINE INTERACTION (ASME '17) organizovanou WSEAS - World Scientific and Engineering Academy and Society. Prezentovali  vedecký príspevok s názvom Smart metering IoT solution based on NodeMCU for more accurate energy consumption analysis.

Po konferencii uskutočnovali merania a prvotné testovanie výstupov projektu CHECkuP - Cognitgive HEalthCare Platform. CHECkuP sa zameriava na monitorovanie kvality zdravotnej starostlivosti. Je to jedna z prípadových Internet of Things - IoT štúdii projektu KEGA. Testovanie sa ukutočnilo v rodine s pacientom trpiacim poranením miechy, ktorý je v nepretržitej zdravotnej starostlivosti v domácich podmienkach. Výsledky týchto meraní a testovania v reálnych podmienkach budú súčasťou riešených IoT projektov.

 

London WSEAS 2017  9 London WSEAS 2017  10

London WSEAS 2017  11 London WSEAS 2017  1

London WSEAS 2017  8 London WSEAS 2017  7 London WSEAS 2017  6

London WSEAS 2017  2 London WSEAS 2017  3 London WSEAS 2017  4

London WSEAS 2017 II 7 London WSEAS 2017 II 3 London WSEAS 2017 II 4

London WSEAS 2017 II 12

London WSEAS 2017 II 9 London WSEAS 2017 II 14 London WSEAS 2017 II 15

 

 

Monday the 19th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.