Čoskoro cestujeme na pobyty ďaleko... Čína, USA, Nový Zéland

Erasmus baner

 

Získali sme 4 cestovateľské granty a čoskoro sa chystáme na dlhšie aj kratšie pobyty:

  • Huawei, China - Seeds for Future 2017 - študenti Ladislav Pomšár, Simona Korkobcová
  • Erasmus Plus - Nový Zéland-University of Auckland, 2017/2018 - doktorandi Martin Miškuf, Erik Kajáti a učitelia Zolotová, Papcun
  • Erasmus Plus - USA-NIST, 2018 - učitelia Zolotová, Papcun 
  • Národný štipendijný program  2017/2018 - SAIA - University of Berkeley, USA - doktorand Norbert Ferenčík  

 

 NSP baner

 

ATP Journal - Nasleduj Alberta - Martin Miškuf

 

ATP Journal - Nasleduj Alberta - Martin Miškuf

 
...je v súčasnosti študentom 3. ročníka doktorandského štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach v študijnom odbore kybernetika/umelá inteligencia/hospodárska informatika. Absolvoval niekoľko stáží vo významných nadnárodných spoločnostiach, ako je napr. Huawei, IBM Graduate program či U. S. Steel Košice Summer Internship. Je členom startupu Enterprise IoTNET, ktorý sídli v StartUp centre TUKE v Košiciach. Spolu s kolegami zrealizoval projekty, ktoré získali ocenenia, napr. Microsoft Azure Research Award – Smart Manufacturing, IBM Country Project Innovation Award a iné.
 

Miskuf ATP journal

Pokračovanie -> http://www.atpjournal.sk/rubriky/rozhovory/nasleduj-alberta-martin-miskuf.html?page_id=25265

Certifikácia pre SCI pacientov - Londýn, Miškuf

 

Certifikácia pre pacientov so zraneniami miechy

 

Počas leta, náš doktorand Martin Miškuf, vykonal cestu do Londýna, kde bol úspešne certifikovaný ako ošetrovateľ pre SCI pacientov (Spinal Cord Injury) a mal aj možnosť pracovať s takýmito pacientami. Takto získane skúsenosti budú použité pri riešení projektu CHECkuP - Cognitive HEalthCare Platform. Tento projekt z oblasti IoT sa okrem iného zaoberá aj monitorovaním kvality zdravotnej starostlivosti. 

 

london 3 london 4 london 1

london 2

Prototyp IoT riešenia pre monitorovanie kvality zdravotnej starostlivosti

Nový dron v skupine IKS

 

Nový dron DJI Spark v skupine IKS

 

Počas leta sme naše laboratória obohatili napríklad o nový dron a mobilných robotov. Dron, ktorý budeme používať pri výskume a záverečných prácach našich študentov, sme už stihli aj otestovať.

 

 

DJI Spark IKS 5 DJI Spark IKS 1 DJI Spark IKS 4

DJI Spark IKS 3

 

Viac videí na:

 IKS YT

Obhajoby doktorandov - Tomáša Lojku a Jozefa Mocneja z Nového Zélandu

 

Obhajoby doktorandov Tomáša Lojku a Jozefa Mocneja na druhej strane sveta Nový Zélanad

 

12.6.2017 sa na KKUI konali obhajoba dizertačnej práce Tomáša Lojku a obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške Jozefa Mocneja, ktorý prezentoval cez telekonferenčný systém z Nového Zélandu s 10 hodinovým posunom. Obom študentom sa podarilo výsledky svojej práce obhájiť a tak môžeme im gratulovať!

Týmto pádom sa končí éra legendárneho doktoranda Tomáša Lojku, ktorý získal titul PhD. - philosophiae doctor [1] [2]. A doktorand Jozef Mocnej môže pokračovať vo svojom pláne, ktorý predložil odbornej vedeckej komisii.

 

Obhajoby 2017 9

 Obhajoby 2017 4 Obhajoby 2017 5

Clipboard04

 Takto prebiehala obhajoba dizertačnej práce Tomáša Lojku, ktorý prezentoval výsledky svojho výskumu z oblasti IoT.

 

Obhajoby 2017 11

Obhajoby 2017 6 Obhajoby 2017 7

Clipboard06

Takto vyzerala vzdialená obhajoba doktoranda Jozefa Mocneja z Nového Zélandu, ktorý takisto sa venuje téme IoT.

 

Obhajoby 2017 12

Spoločná fotka doktora Tomáša Lojku a vzdialeného doktoranda Jozefa Mocneja s odbornou komisiou a hosťami spoludoktorandami.

 

Obhajoby 2017 8

 Dvaja doktori Michalik a Lojka z labu L509 - ako ten čas letí...

Thursday the 21st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.